گاف آزمون

شروع جشنواره بهاره گاف آزمون به مدت محدود!

پذیرش نمایندگی آزمون های سراسری

دعوت به همکاری

دفتر مرکزی آزمون‌های الکترونیکی گاف در نظر دارد در راستای برقراری عدالت آموزشی در سراسر کشور در شهرهای فاقد نمایندگی آزمون، به افراد واجد شرایط و فعالان حوزه‌ی آموزش به ویژه اشخاصی که دارای مجوز آموزشگاه علمی آزاد می‌باشند، امتیاز نمایندگی آزمون واگذار نماید.

پذیرش نمایندگی گاف

"*" indicates required fields

مشخصات فردی*
لطفا آموزشگاه خود را انتخاب نمایید.
لطفا استان خود را انتخاب نمایید.
لطفا شهر خود را وارد نمایید.