گاف آزمون

شروع جشنواره بهاره گاف آزمون به مدت محدود!

نفرات برتر آزمون سراسری

مقطع تحصیلی
دوازدهم ریاضی
دوازدهم تجربی
دوازدهم انسانی
دوازدهم ریاضی​ ویژه دی
دوازدهم تجربی​ ویژه دی
دوازدهم انسانی​ ویژه دی
یازدهم ریاضی
یازدهم تجربی
یازدهم انسانی
دهم ریاضی
دهم تجربی
دهم انسانی
نهم
هشتم
هفتم
ششم
پنجم
چهارم